Kohdataan-webinaari: Työn arviointi kehittämisen välineenä

Kohdataan-webinaari: Työn arviointi kehittämisen välineenä

User Photo
Admin

1 vuosi
78 Katsottu
0 0
Kategoria:
Kuvaus:

Tässä webinaarissa tarkastelaan prosessia, jossa työtekijöiltä ja seurakuntalaisilta kerättäisiin havaintoja ja arviointitietoa työn suunnittelun ja resurssien jakamista sekä palveluiden kehittämistä varten.

Webinaari jakautuu kahteen tarkastelukulmaan:

1. Palaute

-seurakuntalaisten palautteella voi hahmotella toimenpiteitä työn suuntaamiseksi tämän ajan haasteisiin. Se tarkoittaa seurakunnan palveluiden laadusta ja osuvuudesta käytävää keskustelua. Palaute on kuitenkin oltava systemaattista. Sen luonne on yksisuuntainen. Siksi sen pohjalta on käytävä työyhteisön sisällä keskustelua.

2. Dialogi

-seurakunnassa käydään laajaa ja tavoittavaa vuoropuhelua päivittäin. Miten tuoda tämä dialogi myös kehittämistyössä näkyviin? Organisaation sisäisellä vuoropuhelulla ja dialogilla voi tukea työntekijöiden osallisuutta toimintakulttuurin muutoksessa.


Muutokset toimintaympäristössä nostavat esiin seurakunnan kommunikaation tarpeen. Vuoropuhelua tarvitaan sekä suhteessa toisiin seurakuntiin, seurakuntalaisiin ja kuntalaisiin, jotka eivät ole kirkonjäseniä.

Työn arviointikulttuuria tulisi kehittää aktiivisesti, niin että seurakunta kuulisi aiempaa paremmin seurakuntalaisten ja ympäröivän yhteiskunnan viestit. Webinaarissa mukana kasvatuksen hiippakuntasihteeri, Kohdataan-hankkeen työyhteisökehittäjä Saija Kronqvist ja projektipäällikkö Hannele Heinonen.

Kommentit:

Kommentti
Seuraavana Automaattinen toisto