Kasvatuksen itu -webinaari

Kasvatuksen itu -webinaari

User Photo
Admin

1 vuosi
63 Katsottu
0 0
Kategoria:
Kuvaus:

Kasvatuksen itu 17.9.

1. Behind the scenes- Eli miten Oulun seurakunnat lähtivät tuottamaan Pikku Kirkkonen-youtube-videoita. Kuulemme, miten koko yhtymän laajuinen yhteinen ponnistus pikku Kirkkonen -videosarja sai alkunsa ja miten prosessi eteni. Pikku kirkkosen prosessia esittelevät varhaiskasvatuksen ohjaaja Maaret Sulkala, perhetyönsihteeri Anu Suomalainen ja seurakuntapastori Iida Glumoff Oulujoen seurakunnasta, sekä kokemuksiaan jakavat varhaiskasvatuksen ohjaajat Outi Palokangas ja Marjaana Lassi. Tärkeää on tehdä videoiden julkaisusuunnitelma, jakaa vastuu, etsiä riittävä tuki mm. kuvaamiseen ja editointiin. Aikaa tulee varata noin puolen työpäivän verran. Suunnitteluun menee noin 1h, kuvaamiseen tilanteesta riippuen muutama kymmenen minuuttia, mutta jälkikäsittely (puheen äänittäminen, leikkaaminen jne) voi viedä useamman tunnin.
Pikku kirkkosen kohdalla on koettu, että kaikkien seurakuntien yhteinen videosarja tuo lisää laatua tekemiseen. Uusi video julkaistaan viikoittain torstaisin klo 10. Säännöllisyys julkaisemisessa vakiinnuttaa vastaanottajakuntaa.

Kasvatuksen idussa katsottiin tämä video sämpylöiden leipomisesta ja ruokarukouksesta: https://www.youtube.com/watch?v=tm_PRzBL2ds. Anita Ahtiainen, lastenkirkkomedian päätoimittaja, kiitti kuvausta, joka toi esiin lasten aktiivisuuden leipomisessa. Videolla näytettiin myös, miten sämpylöiden paistuessa kerholaisilla oli aikaa laskea liukumäkeä. Ruokailuhetkeen sisältyi ruokarukous. Anita Ahtiainen tiedusteli, voisivatko lapset olla mukana tekemässä leikkaamiseen liittyviä valintoja? Voisiko heidän näkökulmiaan kuulla valmiin videon äärellä?

2. Lastenkirkkopaja, jossa seurakuntia ja seurakuntalaisia kutsutaan mukaan luomaan mediasisältöjä sekä tuottaman joulunajalle yhteistä joulukalenteria. Yhtenä toimintamuotona ovat lastentoimitukset, joissa lasten ääni tulee kuuluviin.
Lastenkirkko-media on 3-8-vuotiaille suunnattua ja turvallisesti kristillistä. Lastenkirkko-mediaa julkaisee Lasten ja nuorten keskus ry, jonka toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kasvua ja osallisuutta, kehittää ja palvella evankelis-luterilaisissa seurakunnissa toteutuvaa lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyötä, järjestää tavoitteiden mukaista toimintaa vaikuttaa lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvän elämän edellytyksiin kirkossa ja yhteiskunnassa. www.lastenkirkko.fi
Vieraana mm. pastori Iida Glumoff, varhaiskasvatuksenohjaaja Maaret Sulkala perhetyön sihteeri Anu Suomalainen sekä Lastenkirkosta Anita Ahtiainen.
Kasvatuksen itu-TEAMS kokouksessa on ajankohtaisia tietoiskuja ja vertaiskeskustelua, jossa työn kysymyksiä voi pohtia kollegoiden kanssa. Lisätietoa saija.kronqvist@evl.fi ja markku.autio@lastenjanuortenkeskus.fi. Koulutusasioissa toimistosihteerinä syksyn ajan toimii aino.hartikka@evl.fi.

Seuraavat webinaarit:

to 15.10. klo 13-14 Kasvatuksen itu: Polku, eli miten rakentaa kasvatuksen polkua yhdessä seurakuntalaisten kanssa? Kirkossa valmistellaan Polkumateriaalia.

Vaikka Polku on viitoitettu ja yhteinen, kulkee jokainen seurakuntalainen sitä kuitenkin itsenäisesti, itse kokien ja tehden. Miten lapset, nuoret ja perheet saavat ollaosallisia? Keillä kaikilla on aito mahdollisuus osallistua ideointiin, suunnitteluun, valmisteluun ja toteuttamiseen? Voidaanko suunnittelussa hyödyntää eri-ikäisten vastuuryhmiä?

to 12.11. klo 13-14 Kasvatuksen itu: Verkostoideointi. Jäsennetään syyskauden ajankohtaisia teemoja keskustellen.

Kommentit:

Kommentti
Seuraavana Automaattinen toisto